iPod touch - Synchroniseren met iTunes

background image

Synchroniseren met iTunes

Door het apparaat te synchroniseren met iTunes kopieert u gegevens van een computer naar de
iPod touch en omgekeerd. U kunt uw iPod touch synchroniseren door het apparaat met behulp
van de dockconnector-naar-USB-kabel op de computer aan te sluiten. U kunt ook in iTunes
instellen dat het apparaat draadloos wordt gesynchroniseerd via Wi-Fi. U kunt in iTunes instellen
dat foto's, video's, podcasts, apps en nog veel meer automatisch wordt gesynchroniseerd. Voor
uitgebreide informatie over het synchroniseren van de iPod touch met een computer, opent u
iTunes en kiest u 'iTunes Help' uit het Help-menu.
De iPod touch draadloos synchroniseren via iTunes: Sluit de iPod touch op uw computer
aan met de dockconnector-naar-USB-kabel en schakel in iTunes in het paneel 'Overzicht' het
aankruisvak 'Synchroniseer via Wi-Fi' (Mac) of 'Via Wi-Fi synchroniseren' (Windows) in.

Als Wi-Fi-synchronisatie is ingeschakeld, wordt de iPod touch automatisch gesynchroniseerd. Dit is
echter alleen mogelijk als de iPod touch is aangesloten op een stroombron, de iPod touch en uw
computer met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden en iTunes op de computer is geopend.
Zie “Wi-Fi iTunes-synchronisatie” op pagina 114 voor meer informatie.

17

Hoofdstuk 2

Aan de slag

background image

Tips voor synchronisatie via iTunes

Als u iCloud gebruikt voor het bewaren van gegevens van contactpersonen, agenda's en

Â

bladwijzers, moet u deze gegevens daarnaast niet ook nog naar de iPod touch synchroniseren
via iTunes.
Aankopen die u op de iPod touch in de iTunes Store of de App Store doet, worden met uw

Â

iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd. U kunt ook materiaal en apps bij de iTunes Store kopen,
de bestanden rechtstreeks naar uw computer downloaden en ze vervolgens met de iPod touch
synchroniseren.
In het paneel 'Overzicht' in iTunes kunt u instellen dat de iPod touch automatisch wordt

Â

gesynchroniseerd wanneer het op uw computer is aangesloten. Als u deze instelling tijdelijk
wilt negeren, houdt u de toetsen Command en Option (Mac) of Shift en Control (pc) ingedrukt
totdat u de iPod touch ziet verschijnen in de navigatiekolom.
Schakel in het paneel 'Overzicht' het aankruisvak 'Codeer

Â

iPod-reservekopie' (Mac) of 'iPod-

reservekopie coderen' (Windows) in als u de gegevens wilt coderen die op de computer
worden bewaard wanneer iTunes een reservekopie maakt. Bij gecodeerde reservekopieën
wordt een hangslotsymbool ( ) weergegeven. Als u deze reservekopie wilt terugzetten,
moet u een wachtwoord invoeren. Als u deze optie niet selecteert, worden wachtwoorden
(bijvoorbeeld wachtwoorden voor e-mailaccounts) niet in de reservekopie opgenomen en
moeten ze opnieuw worden ingevoerd als u de reservekopie gebruikt voor het herstellen van
de iPod touch-gegevens.
In het paneel 'Info' worden alleen de instellingen van uw computer naar de iPod touch

Â

overgebracht tijdens het synchroniseren van e-mailaccounts. Wijzigingen die u in een
e-mailaccount op de iPod touch aanbrengt, zijn niet van invloed op de account op uw
computer.
Geef in het paneel 'Info' in het gedeelte 'Geavanceerd' aan welke gegevens u tijdens de

Â

volgende synchronisatie op de iPod touch wilt vervangen door de gegevens op de computer.
Als u slechts een gedeelte van een podcast of audioboek beluistert, wordt bij het

Â

synchroniseren van het materiaal met iTunes ook informatie opgenomen over waar u bent
gebleven. Als u bijvoorbeeld op de iPod touch bent begonnen met afspelen, kunt u later in
iTunes op de computer verder luisteren. Andersom geldt hetzelfde.
In het paneel 'Foto's' kunt u foto's en video's synchroniseren uit een map op uw computer.

Â

18

Hoofdstuk 2

Aan de slag