iPod touch - Locaties zoeken

background image

Locaties zoeken

WAARSCHUWING:

Raadpleeg de handleiding Belangrijke productinformatie op www.support.

apple.com/nl_NL/manuals/ipodtouch voor belangrijke informatie over veilig rijden en navigeren.

Tik hier om de locatie van een bedrijf

of persoon in uw lijst met

contactpersonen weer te geven.

Tik hier om opties in te

stellen, zoals het

weergeven van het

verkeer of de

satellietweergave.

Meer informatie

Tik tweemaal om in te

zoomen; tik met twee

vingers om uit te

zoomen. U kunt ook in-

of uitzoomen door te

knijpen.

Huidige locatie

Tik hierop om een

zoekopdracht in te voeren.

Tik hierop om

uw huidige

locatie te zien.

U kunt een

routebeschrijving

per auto, met het

openbaar vervoer

of lopend opvragen.

Een locatie zoeken: Tik in het zoekveld om het toetsenbord te activeren. Typ een adres of andere
gegevens en tik vervolgens op de knop 'Zoek'.
U kunt bijvoorbeeld zoeken op:

Een kruispunt ('kruiskade en lijnbaan')

Â

Een gebied ('brouwershaven')

Â

Een oriëntatiepunt ('euromast')

Â

Een postcode

Â

Een bedrijf ('films', 'restaurants rotterdam', 'Hotel New York')

Â

89

background image

U kunt ook op

tikken om de locatie van een contactpersoon te zoeken.

De naam of beschrijving van een
locatie bekijken

Tik op de speld.

Een lijst met bedrijven bekijken die
met een zoekactie zijn gevonden

Tik op en tik vervolgens op 'Lijst'.
Tik op een bedrijf om de locatie ervan op de kaart weer te geven.

Uw huidige locatie bepalen

Tik op .
Uw huidige locatie wordt aangegeven met een blauwe markering. Als uw
locatie niet nauwkeurig kan worden bepaald, wordt rondom de stip een
blauwe cirkel weergegeven. Hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger de
locatie kan worden bepaald.

Een locatie markeren

Houd uw vinger op de kaart totdat de speld verschijnt.

Belangrijk:

Kaarten, routebeschrijvingen en locatiespecifieke apps zijn afhankelijk van op

gegevens gebaseerde diensten. Deze diensten zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk
niet in alle gebieden beschikbaar, waardoor kaarten, routegegevens en locatiespecifieke
informatie niet voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn. Controleer de gegevens die door
uw iPod touch worden verstrekt op basis van de omgeving waarin u zich bevindt en aan de hand
van borden die langs de weg zijn opgesteld.

Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld wanneer u Kaarten opent, wordt u mogelijk
gevraagd deze in te schakelen. U kunt Kaarten echter ook gebruiken zonder dat u de
locatievoorzieningen inschakelt. Zie “Locatievoorzieningen” op pagina 112.