iPod touch - Door video’s bladeren en video’s zoeken

background image

Door video's bladeren en video's zoeken

Door video's bladeren: Tik op een bladerknop onder in het scherm of tik op 'Meer' voor extra
bladerknoppen. Als u op 'Gereed' tikt terwijl u een filmpje bekijkt, worden de bladerknoppen
weergegeven.

Tik hierop voor

overeenkomstige video's

of om deze video te

bewaren of te delen.

Tik hierop om extra

bladerknoppen weer te

geven of de volgorde van

de knoppen te wijzigen.

Om een video af te spelen, tikt u er gewoon op.

Tik op een bladerknop om een 
lijst met video's te bekijken.

De volgorde van de bladerknoppen
wijzigen

Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de gewenste knop naar de
onderkant van het scherm over de knop die u wilt vervangen. Sleep een
knop naar links of rechts om deze te verplaatsen. Tik op 'Gereed' wanneer
u klaar bent.

Door verwante video's bladeren

Tik op

naast een video in een lijst.

Een video zoeken

Tik onder in het scherm op 'Zoek' en tik vervolgens op het zoekveld.

84

background image

Meer video's van dezelfde account
bekijken

Tik op

naast de huidige video in het informatiescherm van de video en

tik vervolgens op 'Meer video's'.