iPod touch - Activiteiten toevoegen

background image

Activiteiten toevoegen

U kunt afspraken en activiteiten direct aan de iPod touch toevoegen of ze hierop bijwerken.
Een activiteit toevoegen: Tik op en voer gegevens over de activiteit in. Tik vervolgens op
'Gereed'.

U kunt ook uw vinger op een lege plek in de agenda houden om een nieuwe activiteit toe te
voegen. Met behulp van de greeppunten kunt u de duur van de activiteit aanpassen.

Een wekker instellen

U kunt een melding van vijf minuten tot twee dagen voor de activiteit
instellen.

Een standaardmelding voor
activiteiten instellen

Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Standaardtijd
meldingen'.

Een activiteit bijwerken

Tik op 'Wijzig' en wijzig de gegevens van de activiteit.
Om de tijd of duur van een activiteit te wijzigen, houdt u uw vinger op de
activiteit om deze te selecteren. Vervolgens sleept u uw vinger naar een
nieuwe tijd of versleept u de greeppunten om de duur te wijzigen.

Een activiteit verwijderen

Tik op de activiteit en tik vervolgens op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik ten
slotte op 'Verwijder activiteit'.

Anderen uitnodigen voor een
activiteit

Tik op 'Genodigden' om mensen te selecteren in Contacten. Hiervoor hebt
u een iCloud-, Microsoft Exchange- of CalDAV-account nodig.