iPod touch - Apple en het milieu

background image

Apple en het milieu

Apple erkent de verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft om de invloed van de processen en
producten van Apple op het milieu tot een minimum te beperken. Ga voor meer informatie naar:
www.apple.com/nl/environment