iPod touch - Mengenai Nike + iPod

background image

Mengenai Nike + iPod

Dengan Sensor Nike + iPod (dijual secara terpisah), aplikasi Nike + iPod akan memberikan suara
umpan balik mengenai kecepatan, jarak, waktu berlalu, dan kalori yang terbakar selama Anda
berolahraga lari atau jalan. Anda dapat mengirimkan data latihan Anda ke nikeplus.com, tempat
Anda dapat memantau kemajuan Anda, menetapkan target, dan berpartisipasi dalam tantangan-
tantangan.

Meninjau riwayat

latihan Anda

Mengkalibrasi menurut

latihan terakhir Anda.

Pilih jenis latihan.

Pilih latihan

standar.

Pilih atau buat

latihan khusus.