iPod touch - Kuvien ja videoiden järjesteleminen

background image

Kuvien ja videoiden järjesteleminen

Voit luoda, nimetä uudelleen ja poistaa iPod touchissa olevia albumeja kuvien ja videoiden
järjestelemisen helpottamiseksi.
Albumin luominen: Kun katsot albumeita, napauta Muokkaa ja napauta sitten Lisää. Valitse
uuteen albumiin lisättävät kuvat ja napauta sitten Valmis.

Huomaa: iPod touchissa luotuja albumeita ei synkronoida tietokoneelle.

Albumin nimeäminen uudelleen

Napauta Muokkaa ja valitse sitten albumi.

Albumien järjesteleminen

Napauta Muokkaa ja vedä sitten -kuvaketta ylös tai alas.

Albumin poistaminen

Napauta Muokkaa ja napauta sitten

.