iPod touch - Bluetooth-laitteet

background image

Bluetooth-laitteet

Voit käyttää iPod touchia Applen langattoman näppäimistön ja muiden Bluetooth-laitteiden,
kuten Bluetooth-kuulokkeiden kanssa. Jos haluat tietoja tuetuista Bluetooth-profiileista, katso
support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=fi_FI.

Parin muodostaminen Bluetooth-laitteesta ja iPod touchista

VAROITUS:

Tärkeitä tietoja kuulovaurioiden välttämisestä ja turvallisesta ajamisesta löytyy

Tärkeitä tuotetietoja -oppaasta osoitteesta support.apple.com/fi_FI/manuals/ipodtouch/.

Ennen kuin voit käyttää Bluetooth-laitetta iPod touchin kanssa, niistä on muodostettava pari.

Parin muodostaminen Bluetooth-kuulokemikrofonista, -autosarjasta tai muusta laitteesta ja
iPod touchista:

1

Aseta laite löydettäväksi tai etsimään muita Bluetooth-laitteita noudattamalla laitteen mukana

tulleita ohjeita.

2

Avaa Asetukset > Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.

3

Valitse laite iPod touchissa ja syötä sen pääsyavain tai PIN-koodi. Ohjeita pääsyavaimesta tai PIN-

koodista löydät laitteen mukana tulleesta dokumentaatiosta.
Kun olet muodostanut parin kuulokkeista ja iPod touchista, tuotteen nimi ja tulevat näytölle,
kun tuot näkyviin äänen tai videon toistosäätimet. Jos haluat vaihtaa eri äänentoistolaitteeseen,
kuten sisäiseen kaiuttimeen, napauta .

Parin muodostaminen Applen langattomasta näppäimistöstä ja iPod touchista:

1

Avaa Asetukset > Yleiset > Bluetooth ja ota Bluetooth käyttöön.

2

Laita langaton Apple-näppäimistö päälle painamalla sen virtapainiketta.

3

Valitse iPod touchissa Laitteet-kohdan alta näppäimistö.

4

Kirjoita pääsyavain näppäimistöllä ohjeiden mukaisesti ja paina rivinvaihtoa.

Huomaa: Voit asettaa Applen langattoman näppäimistön pariksi vain yhdelle iPod touchille
kerrallaan. Jos haluat asettaa pariksi toisen näppäimistön, nykyinen pari on ensin purettava.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Applen langattoman näppäimistön käyttäminen” sivulla 27

Bluetoothin tila

Bluetooth-kuvake tulee näkyviin iPod touchin tilapalkkiin näytön yläreunaan:

Â

tai : Bluetooth on päällä ja muodostaa parin laitteen kanssa. (Väri riippuu tilapalkin väristä.)

Â

: Bluetooth on päällä ja muodostaa parin laitteen kanssa, mutta laite on kantaman

ulkopuolella tai pois päältä.

Â

Ei Bluetooth-kuvaketta: Bluetooth on pois päältä tai se ei muodosta paria laitteen kanssa.

Bluetooth-laitteen ja iPod touchin parin purkaminen

Voit purkaa Bluetooth-laitteen ja iPod touchin parin, jos et enää halua käyttää niitä yhdessä.
Bluetooth-laitteen pariasetuksen purkaminen: Avaa Asetukset > Yleiset > Bluetooth ja laita
Bluetooth päälle. Napauta sitten laitteen nimen vieressä ja napauta ”Unohda tämä laite”.