iPod touch - Ääniohjaus

background image

Ääniohjaus

Ääniohjauksella (3. sukupolven iPod touch tai uudempi) voit hallita musiikin toistoa
äänikomennoilla. Jos haluat käyttää ääniohjausta 3. sukupolven iPod touchissa, tarvitset
kaukosäätimellä ja mikrofonilla varustetut Apple-nappikuulokkeet tai yhteensopivan lisävarusteen,
jossa on mikrofoni.

Huomaa: Ääniohjaus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

Ääniohjauksen käyttäminen: Pidä Koti-painiketta painettuna, kunnes Ääniohjaus-näyttö
avautuu ja kuulet merkkiäänen.

Näin onnistut parhaiten:

Puhu selkeästi ja luonnollisesti.

Â

Sano ainoastaan iPod touchin komennot ja nimet.

Â

Pidä komentojen välissä lyhyt tauko.

Â

Katso luettelo käytettävissä olevista komennoista kohdasta ”Musiikin hallitseminen
ääniohjauksella” sivulla 40.

Ääniohjaus odottaa yleensä, että komennot puhutaan kielellä, joka iPod touchille on asetettu
(asetus Yleiset > Maakohtaiset > Kieli). Ääniohjaus-asetuksissa voit vaihtaa äänikomennoissa
käytettävän kielen. Joistakin kielistä on käytettävissä eri murteita tai korostuksia.
Kielen tai maan vaihtaminen: Valitse Asetuksissa Yleiset > Maakohtaiset > Ääniohjaus ja napauta
kieltä tai maata.

Jos haluat lisätietoja ääniohjauksen käyttämisestä, mukaan lukien tietoja ääniohjauksen
käyttämisestä eri kielillä, katso support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=fi_FI.