iPod touch - Ilmoitukset

background image

Ilmoitukset

Push-ilmoitukset näkyvät Ilmoituskeskuksessa, ja ne kertovat uusien tietojen saapumisesta, vaikka
ohjelma ei olisi käynnissä. Ilmoitukset vaihtelevat ohjelmittain. Ne voivat olla esimerkiksi tekstiä,
äänimerkkejä tai numeroita ohjelman kuvakkeessa Koti-valikossa.

Voit asettaa ilmoitukset pois päältä, jos et halua vastaanottaa niitä, ja voit myös muuttaa
järjestystä, jossa ne esitetään.
Ilmoitusten laittaminen päälle tai pois: Avaa Asetukset > Ilmoitukset. Napauta kohdetta
luettelossa ja laita sitten kohteen ilmoitukset päälle tai pois.
Ohjelmat, joiden ilmoitukset ovat pois päältä, näkyvät Ei ole ilmoituskeskuksessa -luettelossa.

107

Luku 26

Asetukset

background image

Ilmoitusten määrän muuttaminen

Avaa Asetukset > Ilmoitukset ja valitse kohde Ilmoituskeskuksessa-
luettelosta. Napauta Näytä ja valitse, kuinka monta tämän tyyppistä
ilmoitusta näkyy Ilmoituskeskuksessa.

Ilmoitustyylien vaihtaminen

Avaa Asetukset > Ilmoitukset ja valitse kohde Ilmoituskeskuksessa-
luettelosta. Valitse ilmoitustyyli tai laita viestit ja bannerit pois päältä
valitsemalla Ei mitään. Ilmoitukset näkyvät yhä Ilmoituskeskuksessa.

Ilmoitusten järjestyksen
muuttaminen

Avaa Asetukset > Ilmoitukset ja napauta sitten Muokkaa. Järjestele
ilmoituksia vetämällä niitä. Jos haluat laittaa jonkin ilmoituksen pois päältä,
vedä se Ei ole ilmoituskeskuksessa -luetteloon.

Numeroitujen merkkien
näyttäminen ohjelmissa, joissa on
ilmoituksia

Avaa Asetukset > Ilmoitukset ja valitse kohde Ilmoituskeskuksessa-
luettelosta. Laita ”Merkki kuvakkeessa” päälle.

Ilmoitusviestien estäminen, kun
iPod touch on lukittuna

Avaa Asetukset > Ilmoitukset ja valitse kohde Ilmoituskeskuksessa-
luettelosta. Kätke ohjelmasta tulevat ilmoitusviestit, kun iPod touch on
lukittuna, laittamalla ”Näytä lukitulla näytöllä” pois päältä.

Joillakin ohjelmilla on lisävalintoja. Esimerkiksi Viesteissä voit määrittää, kuinka monta kertaa
ilmoitusääni toistetaan ja näkyykö viestin esikatselu ilmoituksessa.