iPod touch - Liikennetietojen näyttäminen

background image

Voit asettaa näkyviin kartalle suurten katujen ja teiden liikennetiedot.
Liikennetietojen näyttäminen ja kätkeminen: Napauta ja napauta sitten Näytä liikenne tai
Kätke liikenne.

Kadut ja tiet on värikoodattu liikenteen kulun mukaan:

Harmaa – tietoja ei ole saatavilla

Â

Vihreä – ilmoitetun nopeusrajoituksen mukainen

Â

Keltainen – ilmoitettua nopeusrajoitusta hitaampi

Â

Punainen – jatkuvaa pysähtelyä.

Â

Liikennetietoja ei ole saatavilla kaikilla alueilla.

88

Luku 18

Kartat