iPod touch - Kutsuihin vastaaminen

background image

Kutsuihin vastaaminen

Jos sinulla on iCloud, Microsoft Exchange- tai tuettu CalDAV-tili, voit vastaanottaa kokouskutsuja
muilta organisaatiosi henkilöiltä ja vastata niihin. Kun saat kutsun, tapaaminen näkyy kalenterissa
katkoviivalla ympäröitynä ja näytön oikeassa alakulmassa näkyy .
Kutsuun vastaaminen: Napauta kutsua kalenterissa. Tai näytä Tapahtuma-näyttö napauttamalla

ja napauta sitten kutsua.

Järjestäjän yhteystietojen
katsominen

Napauta Kutsu henkilöltä

Muiden kutsuttujen katsominen

Napauta Kutsutut. Näytä henkilön yhteystiedot napauttamalla henkilön
nimeä.

Kommenttien lisääminen
vastaukseen

Napauta Lisää kommentteja. Kommenttisi näkyvät järjestäjälle, mutta
eivät muille kutsutuille. Kommentit eivät ole välttämättä käytettävissä
käyttämästäsi kalenteripalvelusta riippuen.

Oman saatavuuden asettaminen

Napauta Saatavuus ja valitse Varattu tai Vapaa. ”Varattu” ilmaisee ajan
varatuksi, kun sinut kutsutaan kokoukseen.

78

Luku 15

Kalenteri