iPod touch - Vise lysbilledshow

background image

Vise lysbilledshow

Vise et lysbilledshow: Tryk på et album for at åbne det, tryk på et fotografi, og tryk på . Vælg
indstillinger til lysbilledshowet, og tryk derefter på Start lysbilledshow.

Streame et lysbilledshow til et HD-
fjernsyn

Se “AirPlay” på side 31.

Stoppe et lysbilledshow

Tryk på skærmen.

Vælge flere indstillinger

Gå til Indstillinger > Fotos.