iPod touch - Tage fotografier og videoer

background image

Tage fotografier og videoer

Du åbner hurtigt Kamera, når iPod touch er låst, ved at trykke på knappen Hjem eller Til/fra og
derefter trække opad.

53

background image

Tage et fotografi: Sørg for, at kontakten Kamera/video er indstillet til , sigt derefter med
iPod touch og tryk på

. Du kan også tage et billede ved at trykke på knappen skru op.

Optage en video: Skub kontakten Kamera/video til , tryk derefter på

for at starte eller

stoppe optagelsen, eller tryk på knappen skru op.

Når du tager et foto eller starter en videooptagelse, siger iPod touch som en lukker. Du kan
kontrollere lydstyrken med knapperne til lydstyrke.

Bemærk: I nogle områder kan lukkerlyden ikke slås fra.

Zoome ind og ud

Knib på skærmen (hovedkamera, kun i kamerafunktion).

Slå nettet til

Tryk på Indstillinger.

Indstille eksponeringen

Tryk på en person eller et objekt på skærmen.

Låse eksponeringen

Hold en finger på skærmen, indtil rektanglet pulserer. AE/AF-lås vises på
skærmen, og eksponeringen forbliver låst, indtil du trykker på skærmen
igen.

Tage et skærmbillede

Tryk på knapperne Til/fra og Hjem på samme tid, og slip dem igen.
Skærmbilledet føjes til albummet Kamerarulle.
Bemærk: På en iPod touch uden kamera føjes skærmbilleder til albummet
Arkiverede fotos.