iPod touch - Fotostream

background image

Med Fotostream – en funktion i iCloud – overføres de fotografier, du tager på iPod touch,
automatisk til iCloud og sendes videre til alle dine enheder, hvor Fotostream er slået til. Fotografier
overført til iCloud fra dine andre enheder og computere overføres til albummet Fotostream på
iPod touch med push-funktion. Se “iCloud” på side 16.
Slå Fotostream til: Gå til Indstillinger > iCloud > Fotostream.

55

Kapitel 8

Kamera

background image

Nye fotografier overføres til din fotostream, når du forlader programmet Kamera, og iPod touch
sluttes til internettet via Wi-Fi. Evt. andre fotografier føjet til din kamerarulle – inkl. fotografier
hentet fra e-post-beskeder og sms'er, billeder arkiveret fra websider og skærmbilleder – overføres
også til din fotostream og overføres til dine andre enheder vha. push. Fotostream kan dele op
til 1000 af dine seneste fotografier på dine iOS-enheder. Dine computere kan opbevare alle dine
fotografier i Fotostream til evig tid.

Arkivere fotografier til iPod touch
fra Fotostream

I dit album Fotostream skal du trykke på

, vælge de fotografier, der skal

arkiveres og derefter trykke på Arkiver.

Slette et fotografi fra iCloud

I dit album Fotostream skal du vælge fotografiet og derefter trykke på .

Slette flere fotografier fra iCloud

I dit album Fotostream skal du trykke på

, vælge de fotografier, der skal

slettes, og derefter trykke på Slet.

Bemærk: Hvis du skal slette fotografier fra Fotostream, skal du bruge iOS 5.1 eller en
nyere version på iPod touch og alle dine andre iOS-enheder. Se support.apple.com/kb/
HT4486?viewlocale=da_DK.

Selvom slettede fotografier fjernes fra fotostreamen på dine enheder, forbliver originalerne i
albummet Kamerarulle på den enhed, som fotografierne stammer fra.

56

Kapitel 8

Kamera