iPod touch - Sende og modtage beskeder

background image

Sende og modtage beskeder

Med programmet Beskeder og den indbyggede iMessage-tjeneste kan du sende gratis
tekstbeskeder via Wi-Fi til andre brugere af iOS 5. Beskeder kan indeholde fotografier, videoer og
andre oplysninger. Du kan se, når den anden person skriver, og vælge, at andre skal underrettes,
når du har læst deres beskeder. Da iMessages vises på alle dine iOS 5-enheder, der er logget ind
på den samme konto, kan du starte en samtale på en af enhederne og fortsætte den på en anden.
Beskeder krypteres også.

Bemærk: iPhone- og iPad-brugere, som du udveksler beskeder med via deres mobildatanetværk,
skal evt. betale mobildataafgifter og andre afgifter.
Sende en tekstbesked: Tryk på , tryk derefter på og vælg en kontakt, søg i dine kontakter
ved at skrive et navn eller indtast et telefonnummer eller en e-post-adresse manuelt. Skriv
beskeden, og tryk på Send.

Bemærk: Der vises en advarsel , hvis en besked ikke kan sendes. Hvis advarslen vises i
adressefeltet, skal du sørge for at skrive navn, telefonnummer eller e-post-adresse på en anden
bruger af iOS 5. I en samtale skal du trykke på advarslen for at prøve at sende beskeden igen.

Samtaler arkiveres på listen Beskeder. En blå prik betyder, at der er ulæste beskeder. Tryk på en
samtale for at se eller fortsætte den. I en iMessage-samtale vises dine udgående beskeder med
blåt.

Tryk på knappen vedlæg

medier for at inkludere et

fotografi eller en video.

Tryk for at indtaste tekst.

48

background image

Bruge emoji-tegn

Gå til Indstillinger > Generelt > Tastatur > Internationale tastaturer > Tilføj
nyt tastatur, og tryk derefter på Emoji for at gøre tastaturet tilgængeligt.
Du indtaster emoji-tegn i en besked ved at trykke på for at få emoji-
tastaturet frem. Se “Skifte tastaturer” på side 138.

Genoptage en tidligere samtale

Tryk på samtalen på listen Beskeder, og skriv derefter en besked, og tryk på
Send.

Vise tidligere beskeder i samtalen

Rul til toppen (tryk på statuslinjen), og tryk på Indlæs tidligere beskeder.

Modtage beskeder vha. en anden
e-post-adresse

Gå til Indstillinger > Beskeder > Modtag på > Tilføj en anden e-post.

Følge en henvisning i en besked

Tryk på henvisningen. En henvisning kan f.eks. åbne en webside i Safari eller
føje et telefonnummer til dine kontakter.

Videresende en samtale

Vælg en samtale, og tryk derefter på Rediger. Vælg de dele, der skal
inkluderes, og tryk derefter på Videresend.

Føje en person til din liste over
kontaktpersoner

Tryk på et telefonnummer på listen Beskeder, og tryk på “Føj til kontakter”.

Underrette andre, når du læser
deres beskeder

Gå til Indstillinger > Beskeder, og slå Send Læst kvitteringer til.

Definere andre indstillinger til
beskeder

Gå til Indstillinger > Beskeder.

Administrere meddelelser til
beskeder

Se “Meddelelser” på side 106.

Indstille advarselslyde til indgående
beskeder

Se “Lyde” på side 108.

Sende beskeder til en gruppe