iPod touch - Afspille videoer

background image

Se videoen

på et

fjernsyn med

Apple TV

Træk for at hoppe frem eller tilbage.

Vælg et kapitel. Træk for at justere lydstyrken.

Cars 2 fås i iTunes. Cars 2 © Disney/Pixar.

Vise eller skjule betjeningspanelet
til video

Tryk på skærmen, mens du ser en video.

Justere lydstyrken

Træk mærket til justering af lydstyrke, eller brug knapperne til justering af
lydstyrke på iPod touch.

Skalere en video, så den udfylder
skærmen eller tilpasses til skærmen

Tryk på

eller

. Eller tryk to gange på videoen.

Genoptage eller sætte afspilning
på pause

Tryk på eller .

Starte forfra fra begyndelsen

Hvis videoen indeholder kapitler, skal du trække afspilningsmærket på
spillelinjen hele vejen til venstre. Hvis der ikke er nogen kapitler, skal du
trykke på . Hvis du er kommet mindre end 5 sekunder ind i videoen,
åbnes den forrige video i biblioteket.

Hoppe til et bestemt kapitel

Tryk på , og vælg derefter et kapitel. (Ikke altid tilgængeligt.)

Hoppe til det næste kapitel

Tryk på . (Ikke altid tilgængeligt.)

Hoppe til det forrige kapitel

Tryk på . Hvis du er kommet mindre end 5 sekunder ind i videoen, åbnes
den forrige video i biblioteket. (Ikke altid tilgængeligt.)

44

background image

Spole tilbage eller frem

Hold eller nede.

Holde op med at se en video

Tryk på OK.

Vælge et andet sprog (hvis det
findes)

Tryk på , og vælg et sprog på listen Lyd.

Vise eller skjule undertekster (hvis
de findes)

Tryk på , og vælg et sprog eller vælg Fra på listen Undertekster.

Vise eller skjule “closed captioning”
(hvis de findes)

Gå til Indstillinger > Video.