iPod touch - Tilføje musik og lyd

background image

Tilføje musik og lyd

Hente musik og andet lydindhold til iPod touch:

Købe og hente indhold fra iTunes Store på iPod touch. Se Kapitel

Â

24, “iTunes Store,” på side 98.

Du kan også gå til iTunes Store fra Musik ved at trykke på knappen Butik, når du gennemser.
Brug Automatiske overførsler til automatisk at hente ny musik købt på dine andre iOS-enheder

Â

og computere. Se “iCloud” på side 16.
Synkroniser med iTunes på computeren. Du kan synkronisere alle dine medier, eller du kan

Â

vælge bestemte sange eller andre emner. Se “Synkronisere med iTunes” på side 18.
Brug iTunes Match til at lagre dit musikbibliotek i iCloud og få adgang til det fra alle dine iOS-

Â

enheder og computere. Se “iTunes Match” på side 41.