iPod touch - Ekstra betjeningsmuligheder til lyd

background image

Ekstra betjeningsmuligheder til lyd

Du kan se flere betjeningsmuligheder, hvis du trykker på albumbilledet på skærmen Spiller nu. Du
kan se den forløbne tid, resterende tid og sangens nummer. Sangens tekst vises også, hvis du har
føjet den til sangen i iTunes.

Gentag

Ping – god

Spillelinje

Bland

Genius

Ping-besked

Afspilningsmærke

Gentage sange

Tryk på .

= Gentag alle sange på albummet eller listen.
= Gentag kun den aktuelle sang.
= Gentag ikke

Blande sange

Tryk på .

= Bland sange
= Afspil sange i rækkefølge.

Hoppe til et sted i en sang

Træk afspilningsmærket på spillelinjen. Før fingeren nedad for at nedsætte
afspilningshastigheden.

Oprette en Genius-spilleliste

Tryk på . Se “Genius” på side 41.

Bruge Ping

Se “Følge kunstnere og venner” på side 99.