iPod touch - Deling i hjemmet

background image

Bemærk: Når en Genius-spilleliste er synkroniseret til iTunes, kan du ikke længere slette den
direkte fra iPod touch. Brug iTunes til at redigere navnet på spillelisten, stoppe synkronisering og
slette spillelisten.

Spillelister

Du kan oprette og redigere dine egne spillelister på iPod touch eller redigere spillelister
synkroniseret fra iTunes på computeren.
Oprette en spilleliste: Vis Spillelister, og tryk på “Tilføj spillelisten” nær toppen af listen. Indtast en
titel, tryk på for at vælge de sange og videoer, du vil inkludere, og tryk derefter på OK.
Når du opretter en spilleliste og derefter synkroniserer iPod touch til computeren, synkroniseres
spillelisten til iTunes-biblioteket.
Redigere en spilleliste: Vis Spillelister, og vælg den spilleliste, du vil redigere. Tryk på Rediger, og:
Tilføje flere sange: Tryk på .
Slette en sang: Tryk på . Når du sletter en sang fra en spilleliste, slettes den ikke fra iPod touch.
Hvis du vil flytte en sang op eller ned på listen: Træk .
Dine ændringer kopieres til spillelisten i dit iTunes-bibliotek, enten næste gang du synkroniserer
iPod touch med computeren, eller trådløst via iCloud, hvis du abonnerer på iTunes Match.

Slette en spilleliste

I Spillelister skal du trykke på den spilleliste, du vil slette, og derefter trykke
på Slet.

Fjerne en spilleliste

I Spillelister skal du trykke på den spilleliste, du vil slette, og derefter trykke
på Ryd.

Slette en sang fra iPod touch

I Sange skal du skubbe sangen og trykke på Slet.
Sangen slettes fra iPod touch, men ikke fra iTunes-biblioteket på din Mac
eller pc.

42

Kapitel 4

Musik

background image

Deling i hjemmet

Med Deling i hjemmet kan du afspille musik, film og tv-udsendelser på iPod touch fra iTunes-
biblioteket på din Mac eller pc. iPod touch og computeren skal være på det samme Wi-Fi-netværk.
På computeren skal iTunes være åbent, og Deling i hjemmet skal være slået til, og der skal være
logget ind med den samme Apple-id som Deling i hjemmet på iPod touch.

Bemærk: Deling i hjemmet kræver iTunes 10.2 eller en nyere version fra www.apple.com/dk/
itunes/download. Bonusindhold som f.eks. digitale hæfter og iTunes Extras kan ikke deles.

Afspille musik fra iTunes-biblioteket på iPod touch:

1

I iTunes på computeren skal du vælge Avanceret > Slå Deling i hjemmet til.

2

Log ind, og klik på Opret Deling i hjemmet.

3

På iPod touch skal du gå til Indstillinger > Musik og derefter logge ind på Deling i hjemmet med

den samme Apple-id og adgangskode.

4

Tryk på Mere i Musik, tryk på Fælles, og vælg computerens bibliotek.

Vende tilbage til indholdet på iPod
touch

Tryk på Fælles, og vælg Min iPod touch.

43

Kapitel 4

Musik

background image

Videoer

5

Om videoer

Du kan bruge iPod touch til at se film, musikvideoer og videopodcasts fra iTunes, samt tv-
udsendelser, hvis de er tilgængelige i dit land.