iPod touch - Afspille sange og anden lyd

background image

Afspille sange og anden lyd

ADVARSEL:

Der findes vigtige oplysninger om, hvordan du undgår at beskadige hørelsen, i

Vejledning med vigtige produktoplysninger på www.apple.com/dk/support/manuals/ipodtouch.

Du kan lytte til lyden fra den interne højttaler, fra hovedtelefoner sluttet til stikket til
hovedtelefoner eller fra trådløse Bluetooth-stereohovedtelefoner, der er parret med iPod touch.
Når hovedtelefoner er tilsluttet, kommer der ingen lyd ud af højttaleren.

Du kan med knapperne langs bunden af skærmen gennemse indhold i iPod touch efter
spillelister, kunstnere, sange og andre kategorier.
Afspille en sang eller et andet emne: Tryk på emnet.

Brug knapperne på skærmen til at styre afspilningen.

37

background image

Se skærmen Spiller nu: Tryk på Spiller nu.

Næste/spol frem

Afspil/pause

Liste over spor

Tilbage

Lydstyrke

Forrige/

spol tilbage

AirPlay

Tilpasse knapperne nederst på
skærmen

Tryk på Mere, tryk på Rediger, og træk et symbol over den knap, du vil
udskifte.

Hente flere podcastepisoder

Tryk på Podcasts (tryk først på Mere, hvis Podcasts ikke vises), og tryk
derefter på en podcast for at se tilgængelige episoder.

Ryste for at blande

Ryst iPod touch for at slå blanding til og skifte sang. Ryst igen for at skifte til
en anden sang.
Du slår Ryst for at blande til og fra ved at gå til Indstillinger > Musik.

Afspille musik på AirPlay-højttalere
eller Apple TV

Tryk på

. Se “AirPlay” på side 31.

Vise teksten til en sang

Tryk på albumbilledet, mens du spiller en sang. (Tekster vises, hvis du
har føjet dem til sangen i sangens Infovindue i iTunes og synkroniseret
iPod touch med iTunes.)

Definere indstillinger til musik

Gå til Indstillinger > Musik.

Når du bruger et andet program (iPod touch 3. generation eller en nyere model), kan du vise
betjeningspanelet til afspilning af lyd ved at trykke to gange på knappen Hjem og derefter
svirpe fra venstre til højre langs bunden af skærmen.

Knapperne virker i det aktive program – eller hvis musikken er sat på pause – i det sidste program,
der spillede. Symbolet for programmet vises til højre. Tryk på symbolet for at åbne programmet.
Svirp til højre for at vise et lydstyrkemærke og knappen AirPlay (når enheden er inden for
rækkevide af Apple TV eller AirPlay-højttalere).

Hvis du trykker to gange på knappen Hjem , vises knapperne til afspilning af lyd også, selvom
skærmen er låst.

38

Kapitel 4

Musik