iPod touch - Flyfunktion

background image

Flyfunktion

Flyfunktion slår de trådløse funktioner fra for at mindske risikoen for forstyrrelse af
navigationssystemer og andet elektrisk udstyr i fly.
Slå flyfunktion til: Tryk på Indstillinger, og slå flyfunktion til.
Når flyfunktion er slået til, vises på statuslinjen øverst på skærmen. Der udsendes ingen Wi-Fi-
eller Bluetooth-signaler fra iPod touch. Du vil ikke kunne bruge funktioner eller programmer, der
afhænger af disse forbindelser.
Hvis det tillades af luftfartsselskabet og gældende lov, kan du fortsætte med at lytte til musik, se
videoer, læse e-post, gennemse kalendere og andre data, som du tidligere har modtaget, samt
bruge programmer, der ikke kræver en internetforbindelse.
Hvis Wi-Fi er tilgængeligt, og luftfartselskabet og gældende lov tillader det, kan du gå til
Indstillinger > Wi-Fi, og slå det til. Du kan også slå Bluetooth til i Indstillinger > Generelt >
Bluetooth.

Wi-Fi