iPod touch - Administrere og dele optagelser

background image

Administrere og dele optagelser

Standardetiketten til en optagelse er det tidspunkt, optagelsen fandt sted.
Sætte en etiket på en optagelse: Tryk på ud for optagelsen, tryk på på infoskærmen, vælg
en etiket, og vælg Speciel.

Slette en optagelse

Tryk på en optagelse på listen, og tryk derefter på Slet.

Se optagelsesoplysninger

Tryk på

ved siden af optagelsen.

Sende en optagelse via e-post eller
i en besked

Tryk på en optagelse på listen, og tryk derefter på Del.