iPod touch - Indstille alarmer

background image

Indstille alarmer

Du kan indstille flere alarmer. Indstil hver alarm, så den gentages på bestemte dage, som du
vælger, eller så den kun afspilles en gang.
Indstille en alarm: Tryk på Alarm, og tryk på .

Skifte indstillinger til en alarm

Tryk på Rediger, og tryk derefter på

.

Slette en alarm

Tryk på Rediger, og tryk derefter på

.

93

background image

Hvis mindst en alarm er indstillet og slået til, vises på statuslinjen øverst på skærmen på
iPod touch. Hvis en alarm er indstillet til kun at afspilles en gang, bliver den automatisk slået fra
bagefter. Du kan slå alarmen til igen.