iPod touch - Læse og redigere noter

background image

Læse og redigere noter

Noter vises efter dato for sidste ændring med den nyeste note øverst. Hvis du bruger flere iOS-
enheder eller computere med din iCloud-konto, vises noter fra alle enheder. Hvis du deler noter
med et program på computeren eller med andre internetkonti som Yahoo eller Gmail, organiseres
disse noter efter konti.
Læse en note: Vælg enheden på listen. Du viser næste eller forrige note ved at trykke på eller

.

Ændre skriften

Gå til Indstillinger > Noter.

Se noter i en bestemt konto

Tryk på Konti, og vælg kontoen.

Se noter i alle konti

Tryk på Konti, og vælg Alle noter.

Redigere en note

Tryk hvor som helst på noten for at få tastaturet frem.

Slette en note

Skub til venstre eller højre over noten, mens du ser på listen over noter. Tryk
på , mens du læser en note.