iPod touch - Oprette forbindelse til internettet

background image

Oprette forbindelse til internettet

iPod touch opretter forbindelse til internettet via Wi-Fi-netværk. Når iPod touch har forbindelse
til et Wi-Fi-netværk, der er forbundet til internettet, opretter iPod touch automatisk forbindelse til
internettet, når du bruger Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Værdipapirer, Kort, Vejr,
App Store eller iTunes Store.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

iPod touch kan oprette forbindelse til AirPort- og andre Wi-Fi-netværk i hjemmet, på kontoret og
til Wi-Fi-adgangspunkter i hele verden.
Se, om du allerede har forbindelse: Hvis du ser Wi-Fi-symbolet på statuslinjen øverst på
skærmen, har du allerede forbindelse.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk: Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og vælg et netværk. Det kan
tage et øjeblik, før iPod touch finder netværk inden for rækkevidde. Antallet af streger i Wi-Fi-
symbolet viser signalstyrken. Netværk, som kræver en adgangskode, vises med et låsesymbol

. Når du har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk på denne måde, vil iPod touch oprette

forbindelse til det, hver gang det er inden for rækkevidde. Hvis der er mere end et netværk, som
du tidligere har brugt, inden for rækkevidde, opretter iPod touch forbindelse til det, du sidst har
brugt.

Slå Wi-Fi til:

Gå til Indstillinger > Wi-Fi.

Se en besked, før iPod touch
opretter forbindelse til et netværk

Gå til Indstillinger > Wi-Fi > Spørg før tilslutning.

Kontrollere forbindelsesoplysninger
som f.eks. IP-adresse

Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og tryk på

ved siden af netværket.

14

Kapitel 2

Introduktion

background image

Internetadgang på fly

Flyfunktion slukker for Wi-Fi-, Bluetooth- og GPS-sendere og -modtagere i iPod touch for at undgå
forstyrrelser i flyets drift. Flyfunktion slår mange af funktionerne i iPod touch fra. I nogle områder
kan du, hvis det tillades af flyselskabet og gældende love, slå Wi-Fi til, mens flyfunktion er slået
til, for at bruge programmer, der kræer internetforbindelse. Du må evt. også slå Bluetooth til og
bruge Bluetooth-enheder med iPod touch. Du kan få flere oplysninger i “Flyfunktion” på side 105.

VPN-adgang

VPN (virtual private network) giver sikker adgang via internettet til private netværk, f.eks. dit
firmas netværk eller et skolenetværk. Brug Netværksindstillinger til at konfigurere og slå VPN til. Se
“Netværk” på side 109.