iPod touch - Satellit- og gadeoversigter

background image

Satellit- og gadeoversigter

Se en satellit- eller hybridoversigt: Tryk på , og vælg derefter den ønskede oversigt.
Se Googles gadeoversigt over en lokalitet: Tryk på . Svirp til venstre eller højre for at panorere
gennem oversigten på 360° (det indsatte kort viser den aktuelle oversigt). Tryk på en pil for at
flytte ned ad gaden. Du vender tilbage til kortoversigt ved at trykke på kortbilledet i det nederste
højre hjørne.

Tryk for at vende tilbage til kortoversigt

Gadeoversigt findes måske ikke i alle områder.

89

Kapitel 18

Kort