iPod touch - Sende videoer til YouTube

background image

Sende videoer til YouTube

Hvis du har en YouTube-konto, kan du sende videoer direkte til YouTube. Se “Dele fotografier og
videoer” på side 58.

83

Kapitel 16

YouTube