iPod touch - Udskrive beskeder og bilag

background image

Udskrive beskeder og bilag

Du kan udskrive e-post-beskeder og bilag, som kan åbnes i funktionen Vis.
Udskrive en e-post-besked: Tryk på , og tryk derefter på Udskriv.

65

Kapitel 11

Mail

background image

Udskrive et integreret billede

Hold fingeren på billedet, og tryk derefter på Arkiver billede. Åbn derefter
Fotos, og udskriv billedet fra albummet Kamerarulle.

Udskrive et bilag

Tryk på bilaget for at se det i funktionen Vis, tryk på

, og tryk på Udskriv.

Du kan få flere oplysninger i “Udskrive” på side 27.