iPod touch - Sende e-post

background image

Sende e-post

Du kan sende en e-post-besked til alle, som har en e-post-adresse.
Oprette en besked: Tryk på

Tilføje en modtager fra Kontakter

Skriv et navn eller en e-post-adresse i feltet Til, eller tryk på

.

Flytte rundt på modtagere

Du flytter en modtager fra et felt til et anden, f.eks. fra Til til Cc, ved at
trække modtagerens navn til den nye placering.

Gøre tekst fed, kursiv eller
understreget

Tryk på indsætningsmærket for at vise vælgeknapperne, og tryk derefter på
Vælg. Træk punkterne for at vælge den tekst, du vil formatere. Tryk på , og
tryk derefter på B/I/U. Tryk på Fed, Kursiv eller Understreget for at anvende
formatet.

Sende et fotografi eller en video i
en e-post-besked

I Fotos skal du vælge et fotografi eller en video, trykke på

og derefter

trykke på Send foto med e-post eller Send video med e-post. Du kan også
kopiere og indsætte fotografier og videoer.
Hvis du vil sende flere fotografier eller videoer, skal du trykke på

, når du

ser miniaturerne i et album. Tryk for at vælge fotografierne og videoerne,
tryk på Del, og tryk på E-post.

Arkivere et udkast til en besked, så
du kan skrive videre på den senere

Tryk på Annuller, og tryk derefter på Arkiver. Beskeden arkiveres i
postkassen Udkast. Hold nede for hurtigt at få adgang til den.

Svare på en besked

Tryk på

, og tryk derefter på Svar. Arkiver eller billeder, som var vedlagt

den oprindelige besked, sendes ikke tilbage. Hvis du vil inkludere bilagene,
skal du videresende beskeden i stedet for at svare på den.

Citere en del af den besked, du
svarer på eller videresender

Rør ved og hold fingeren for at vælge tekst. Træk gribepunkterne for at
vælge den tekst, du vil inkludere i dit svar, og tryk derefter på

.

Du ændrer indrykningen af citeret tekst ved at røre ved og holde fingeren
nede for at vælge tekst og derefter trykke på . Tryk på Citatniveau, og tryk
derefter på Forøg og Formindsk.

64

Kapitel 11

Mail

background image

Videresende en besked

Åbn en besked, tryk på

, og tryk derefter på Frem.

Dele kontaktoplysninger

I Kontakter skal du vælge en kontakt, trykke på Del kontakt nederst på
Infoskærmen.