iPod touch - Bruge henvisninger og registrerede data

background image

Bruge henvisninger og registrerede data

iPod touch genkender webhenvisninger, telefonnumre, e-post-adresser, datoer og andre typer
oplysninger, som du kan bruge til at åbne en webside, oprette en adresseret e-post-besked,
oprette eller føje oplysninger til en kontakt eller udføre andre nyttige handlinger. Registrerede
data vises med understreget blå tekst.

Tryk på dataene for at bruge standardhandlingen, eller hold fingeren på den for at se andre
handlinger. Med en adresse kan du f.eks. vise dens lokalitet i Kort eller føje den til Kontakter.