iPod touch - Sikkerhedskopiere iPod touch

background image

Sikkerhedskopiere iPod touch

Du kan bruge iCloud eller iTunes til automatisk at sikkerhedskopiere iPod touch. Hvis du vælger
automatisk sikkerhedskopiering vha. iCloud, kan du ikke også bruge iTunes til at sikkerhedskopiere
automatisk til computeren, men du kan bruge iTunes til at sikkerhedskopiere manuelt til
computeren.

Sikkerhedskopiere med iCloud

iCloud sikkerhedskopierer automatisk iPod touch dagligt via Wi-Fi, når den er sluttet til en
strømkilde og låst. Datoen og tidspunktet for den sidste sikkerhedskopiering vises nederst på
skærmen Lagring & sikkerhedsk. iCloud sikkerhedskopierer:

Købt musik, købte tv-udsendelser, programmer og bøger

Â

Fotografier og videoer i albummet Kamerarulle

Â

Indstillinger til iPod touch

Â

Programdata

Â

Hjemmeskærmen og organiseringen af programmer

Â

Beskeder

Â

142

background image

Bemærk: Købt musik sikkerhedskopieres ikke i alle områder, og tv-udsendelser er ikke
tilgængelige i alle områder.

Hvis du ikke slog iCloud-sikkehedskopiering til, da du indstillede iPod touch, kan du slå det til i
iClouds indstillinger.

Slå iCloud-sikkerhedskopiering til

Gå til Indstillinger > iCloud, og log om nødvendigt ind med din Apple-id og
adgangskode. Gå til Lagring & sikkerhedsk., og slå iCloud-sikkerhedskopi til.

Sikkerhedskopiere med det samme Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på

Sikkerhedskopier nu.

Administrere dine sikkerhedskopier Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på

Lagringsplads Tryk på navnet på iPod touch.

Slå sikkerhedskopiering af
kamerarullen til og fra

Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og tryk på
Lagringsplads. Tryk på navnet på din iPod touch, og slå sikkerhedskopiering
af kamerarullen til eller fra.

Se de enheder, der
sikkerhedskopieres

Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk. > Lagringsplads

Stoppe iCloud-
sikkerhedskopieringer

Gå til Indstillinger > iCloud > Lagring & sikkerhedsk., og slå iCloud-
sikkerhedskopi fra.

Musik, der ikke er købt i iTunes, sikkerhedskopieres ikke i iCloud. Brug iTunes til at
sikkerhedskopiere og gendanne den type indhold. Se “Synkronisere med iTunes” på side 18.

Vigtigt:

Sikkerhedskopiering af musik og tv-udsendelser er ikke tilgængeligt i alle områder.

Tidligere indkøb er måske ikke tilgængelige, hvis de ikke længere findes i iTunes Store, App Store
eller iBookstore.

Købt indhold samt fotostream-indhold har ingen indflydelse på de 5 GB gratis lagringsplads i
iCloud.

Sikkerhedskopiere med iTunes

iTunes opretter en sikkerhedskopi af fotografier i albummet Kamerarulle eller Arkiverede fotos, i
sms'er, noter, opkaldshistorie, kontaktfavoritter, lydindstillinger m.m. Mediearkiver som sange og
nogle fotografier sikkerhedskopieres ikke, men kan gendannes ved synkronisering med iTunes.

Når du slutter iPod touch til den computer, du normalt synkroniserer med, opretter iTunes en
sikkerhedskopi, hver gang du:

Â

Synkroniserer med iTunes iTunes synkroniserer iPod touch, hver gang du slutter iPod touch
til computeren. Se “Synkronisere med iTunes” på side 18. iTunes sikkerhedskopierer ikke
automatisk en iPod touch, der ikke er konfigureret til at synkronisere med den pågældende
computer.

Â

Opdatere eller gendanne iPod touch: iTunes automatically backs up iPod touch before updating
and restoring.

iTunes kan også kryptere sikkerhedskopier af iPod touch for at sikre dine data.
Kryptere iPod touch-sikkerhedskopier: Vælg “Krypter iPod touch-sikkerhedskopi” i
resumevinduet i iTunes.
Gendanne arkiver og indstillinger på iPod touch: Slut iPod touch til den computer, du normalt
synkroniserer med, vælg iPod touch i iTunes-vinduet, og klik på Gendan i resumevinduet.

Du kan få flere oplysninger om sikkerhedskopier, inklusive de indstillinger og oplysninger, der
ligger i en sikkerhedskopi, hvis du går til support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=da_DK.

143

Appendiks B

Support og andre oplysninger

background image

Fjerne en iTunes-sikkerhedskopi

Du kan fjerne en sikkerhedskopi af iPod touch fra listen over sikkerhedskopier i iTunes. Det kan du
f.eks. gøre, hvis en sikkerhedskopi er oprettet på en anden persons computer.

Fjerne en sikkerhedskopi:

1

Åbn Indstillinger i iTunes.

Â

Mac: Vælg iTunes > Indstillinger.

Â

Windows: Vælg Rediger > Indstillinger.

2

Klik på Enheder (iPod touch behøver ikke at være tilsluttet).

3

Vælg den sikkerhedskopi, du vil fjerne, og klik derefter på Slet sikkerhedskopi.

4

Klik på Slet for at bekræfte, at du vil fjerne den valgte sikkerhedskopi, og klik derefter på OK.