iPod touch - Arkivdeling

background image

Arkivdeling

Med Arkivdeling kan du vha. iTunes overføre arkiver via USB mellem iPod touch og computeren.
Du kan dele arkiver, der er oprettet med et kompatibelt program og arkiveret i et understøttet
format.

144

Appendiks B

Support og andre oplysninger

background image

Programmer, der understøtter arkivdeling, vises på listen over arkivdelingsprogrammer i iTunes.
Arkivlisten viser de dokumenter, der er på iPod touch for hvert program. Se i dokumentationen
til programmet, hvordan det deler arkiver; det er ikke alle programmer, der understøtter denne
funktion.
Overføre et arkiv fra iPod touch til computeren: I iTunes skal du gå til enhedens programvindue.
I afsnittet Arkivdeling skal du vælge et program på listen. Til højre skal du vælge det arkiv, du vil
overføre, og derefter klikke på “Arkiver til”.
Overføre et arkiv fra computeren til iPod touch: I iTunes skal du gå til enhedens programvindue.
I afsnittet Arkivdeling skal du vælge et program og derefter klikke på Tilføj. Arkivet overføres med
det samme til din enhed til brug med det valgte program.
Slette et arkiv fra iPod touch: I iTunes skal du gå til enhedens programvindue. I afsnittet
Arkivdeling skal du vælge arkivet og trykke på tasten Slet.