iPod touch - Kapitola 9:  Obrázky

background image

Obrázky

9

Prohlížení fotografií a videí

V aplikaci Obrázky si můžete na zařízení iPod touch prohlížet fotografie a videa z těchto zdrojů:

Album Fotoaparát – fotografie a videa, která pořídíte vestavěným fotoaparátem nebo uložíte

Â

z e-mailu, textové zprávy nebo webové stránky
Album Fotostream – fotografie streamované z iCloudu (viz „

Â

Fotostream“ na stránce 55)

Knihovna fotografií a další alba synchronizovaná z vašeho počítače (viz „

Â

Synchronizace s

iTunes“ na stránce 18)

Poznámka: Funkce fotoaparátu a videa jsou k dispozici pouze na zařízení iPod touch 4.
generace. Na zařízení iPod touch 3. generace a starším se album Fotoaparát jmenuje Uložené
fotografie.

Úprava fotografie

Smazání fotografie

Klepnutím na obrazovku

zobrazíte ovládací prvky.

Sdílení fotografie, přiřazení ke kontaktu,

použití jako tapety nebo tisk

Přehrávání prezentace

Streamování fotografií pomocí AirPlay