iPod touch - Pořizování fotografií a videí

background image

Pořizování fotografií a videí

Chcete-li na uzamčeném zařízení iPod touch rychle otevřít Fotoaparát, stiskněte tlačítko plochy

nebo tlačítko Zapnout/Vypnout a přetáhněte ikonu směrem nahoru.

53

background image

Pořízení fotografie: Zkontrolujte, zda je přepínač Foto/video nastaven do polohy , poté
iPod touch zaměřte a klepněte na

. Fotografii můžete pořídit také stisknutím tlačítka pro

zesílení hlasitosti.
Záznam videa: Posuňte přepínač Foto/video do polohy a poté klepnutím na

spusťte

nebo zastavte nahrávání. Také můžete stisknout tlačítko zesílení hlasitosti.

Když pořídíte fotografii nebo spustíte záznam videa, iPod touch přehraje zvuk závěrky
fotoaparátu. Hlasitost ovládáte pomocí tlačítek pro nastavení hlasitosti.

Poznámka: V některých oblastech nelze zvuk závěrky fotoaparátu ztišit.

Zvětšení nebo zmenšení

Sevřete nebo rozevřete prsty na obrazovce (hlavní fotoaparát, pouze v
režimu fotoaparátu).

Zapnutí mřížky

Klepněte na Volby.

Nastavení expozice

Klepněte na osobu nebo předmět na obrazovce.

Uzamčení expozice

Držte prst na obrazovce, dokud obdélník nezačne pulzovat. Na obrazovce
se objeví text Zámek AE a expozice zůstane uzamčena, dokud na
obrazovku znovu neklepnete.

Pořízení snímku obrazovky

Stiskněte a uvolněte tlačítko Zapnout/Vypnout současně s tlačítkem
plochy . Snímek obrazovky bude přidán do alba Fotoaparát.
Poznámka: Na zařízení iPod touch bez fotoaparátu se snímky ukládají do
alba Uložené obrázky.