iPod touch - Zasílání zpráv skupině

background image

Skupinové zprávy vám umožňují posílat zprávy více příjemcům.
Zasílání zpráv skupině: Klepněte na a poté zadejte více příjemců.