iPod touch - Mazání videa z iPodu touch

background image

Mazání videa z iPodu touch

Pokud chcete šetřit místo, můžete ze zařízení iPod touch smazat videa. Smažete-li video (vyjma
vypůjčených filmů) ze zařízení iPod touch, nebude toto video smazáno z vaší knihovny iTunes.
Pokud ponecháte nastavenou synchronizaci videa v iTunes, může se video v zařízení iPod touch
znovu objevit.

Důležité:

Pokud ze zařízení iPod touch smažete vypůjčený film, bude smazán trvale a nebude jej

možné přenést zpět do počítače.
Smazání videa: V seznamu videí přejeďte přes video doleva nebo doprava a klepněte na
Smazat.