iPod touch - Čištění iPodu touch

background image

Čištění iPodu touch

Pokud iPod touch přijde do styku se znečisťujícími látkami, jako je inkoust, barviva, líčidla,
bláto, jídlo, oleje nebo kosmetické přípravky, ihned jej očistěte. Pokud chcete iPod touch
očistit, odpojte všechny kabely a iPod touch vypněte (stiskněte a přidržte tlačítko Zapnout/
vypnout a poté posuňte jezdec na obrazovce). Poté použijte měkký, mírně navlhčený hadřík bez
uzlíků. Zabraňte vniknutí vlhkosti do otvorů. K čištění zařízení iPod touch nepoužívejte čisticí
prostředky na okna a pro domácnost, stlačený vzduch, aerosolové rozprašovače, rozpouštědla,
alkohol, čpavek ani brusné prostředky. Při tření obrazovky brusným materiálem se může
poškrábat sklo.

Další informace o zacházení s iPodem touch viz iPod touch – průvodce důležitými informacemi o
produktu
na adrese support.apple.com/cs_CZ/manuals/ipodtouch/.