iPod touch - Nastavení pošty a dalších účtů

background image

Nastavení pošty a dalších účtů

iPod touch spolupracuje s iCloudem, Microsoft Exchange a mnoha dalšími rozšířenými
poskytovateli pošty, kontaktů a kalendářů. Pokud doposud nemáte poštovní účet, můžete
nastavit bezplatný účet iCloud během nastavování iPodu touch nebo v Nastavení > iCloud.
Nastavení účtu iCloud: Vyberte Nastavení > iCloud.
Nastavení dalšího účtu: Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře.

Informace o iCloudu viz „iCloud“ na stránce 16.

Pokud vaše firma nebo organizace podporuje LDAP nebo CardDAV, můžete přidat kontakty
pomocí těchto služeb. Viz „Synchronizace kontaktů“ na stránce 116.

Můžete přidat kalendářový účet CalDAV. Viz „Účty a nastavení kalendáře“ na stránce 80.

Můžete odebírat kalendáře iCal (.ics) nebo je importovat z aplikace Mail. Viz „Odběr kalendářů“ a
„Import událostí kalendáře z aplikace Mail“ na stránce 80.

15

Kapitola 2