iPod touch - Účty a nastavení kalendáře

background image

Účty a nastavení kalendáře

Pro Kalendář a pro své kalendářové účty můžete nastavit několik konfiguračních položek.
Kalendářové účty se používají také k synchronizaci úkolů pro Připomínky.
Přidání účtu CalDAV: Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře, klepněte na Přidat účet a
poté na Ostatní. V části Kalendáře klepněte na Přidat kontakt CalDAV.

Tyto volby se vztahují na všechny vaše kalendáře:

Nastavení zvuků pro připomínky
kalendáře

Vyberte Nastavení > Zvuk > Zvuk kalendáře.

Synchronizace minulých událostí

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Synchronizace a poté
vyberte časové období. Budoucí události jsou synchronizovány vždy.

Nastavení zvukové výstrahy při
příjmu pozvánky ke schůzce

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Upozornění pozvánek.

Zapnutí podpory časového pásma
pro Kalendář

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Podpora pásma a
zapněte funkci Podpora pásma.

Nastavení výchozího kalendáře

Vyberte Nastavení > Pošta, kontakty, kalendáře > Výchozí kalendář.

Udržování aktualizovaného
kalendáře ve vašich zařízeních iOS
a počítačích pomocí iCloudu

Vyberte Nastavení > iCloud a poté zapněte volbu Kalendář. Viz „iCloud“ na
stránce 16.

80

Kapitola 15

Kalendář

background image

Důležité:

Pokud je zapnutá volba Podpora pásma, aplikace Kalendář zobrazuje data a časy

událostí v časovém pásmu vybraného města. Pokud je vypnutá volba Podpora pásma, aplikace
Kalendář zobrazuje data a časy událostí v časovém pásmu odpovídajícím vaší aktuální poloze
určené co nejpřesněji podle vašeho připojení k Internetu. Pokud jste na cestách, je možné, že
iPod touch nezobrazí události nebo nespustí upozornění ve správném místním čase. Manuální
nastavení správného času viz „Datum a čas“ na stránce 113.

81

Kapitola 15

Kalendář

background image

YouTube

16