iPod touch - Nastavení připomínky

background image

Nastavení připomínky

Připomínku můžete nastavit na určitý čas a datum a aplikace Připomínky vás může včas
upozornit.
Přidání připomínky: V Připomínkách klepněte na a poté zadejte popis a klepněte na Hotovo.

Po přidání připomínky můžete doladit její nastavení:

69

background image

Nastavení dne nebo času splnění
pro připomínku

Klepněte na připomínku a poté klepněte na Připomenout. Aktivujte
volbu „Dne“ a poté nastavte datum a čas, kdy chcete připomínku obdržet.
Připomínky s aktuálním termínem splnění jsou zobrazeny v Oznamovacím
centru.

Přidání poznámek do připomínky

Klepněte na připomínku a poté klepněte na Zobrazit další. Klepněte na
Poznámky.

Přesunutí připomínky do jiného
seznamu

Klepněte na připomínku a poté klepněte na Zobrazit další. Klepněte na
Seznam a vyberte nový seznam.
Informace o vytváření a úpravách seznamů viz „Správa připomínek
v zobrazení seznamu“ na stránce 70.

Smazání připomínky

Klepněte na připomínku, klepněte na Zobrazit další a poté na Smazat.

Úprava připomínky

Klepněte na připomínku a poté na její název.

Označení připomínky jako
dokončené

Klepněte na pole u připomínky, takže se v políčku objeví zaškrtnutí.
Dokončené připomínky se zobrazují v seznamu Dokončené. Viz „Správa
dokončených připomínek“ na stránce 71.

Nastavení zvuku přehrávaného
pro připomínky

Vyberte Nastavení > Zvuk.

Udržování aktualizovaných
připomínek ve vašich zařízeních
iOS a počítačích pomocí iCloudu

Vyberte Nastavení > iCloud a poté zapněte volbu Připomínky. Viz
„iCloud“ na stránce 16.