iPod touch - Hledání připomínek

background image

Nevyřízené nebo dokončené připomínky můžete snadno vyhledat. Připomínky se vyhledávají
podle názvů.
Hledání připomínek v zobrazení data: Klepněte na , poté klepněte na Hledat připomínky a
zadejte hledanou frázi.
Hledání připomínek v zobrazení seznamu: Klepněte na , poté klepněte na Hledat
připomínky a zadejte hledanou frázi.

Připomínky můžete prohledávat také z plochy. Viz „Hledání ve Spotlight“ na stránce 112.

71

Kapitola 12

Připomínky