iPod touch - Stavové ikony

background image

Stavové ikony

Ikony ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky poskytují informace o iPodu touch:

Stavová ikona

Význam

Wi-Fi*

Značí, že je iPod touch připojen k Internetu
prostřednictvím Wi-Fi sítě. Více dílků značí silnější signál.
Viz „Wi-Fi“ na stránce 107.

Síťová aktivita

Zobrazuje síťovou aktivitu. Některé aplikace jiných
výrobců mohou tuto ikonu použít také k indikaci
aktivních procesů.

Synchronizace

Značí, že se iPod touch synchronizuje s iTunes.

11

Kapitola 1

iPod touch jedním pohledem

background image

Stavová ikona

Význam

Letový režim

Značí, že je aktivní letový režim – nelze se připojit
k Internetu ani používat zařízení Bluetooth®. Funkce
nezávislé na bezdrátové síti jsou k dispozici. Viz „Letový
režim“ na stránce 107.

VPN

Značí, že je aktivní připojení k síti prostřednictvím VPN.
Viz „Síť“ na stránce 111.

Zámek

Značí, že je iPod touch uzamčen. Viz „Tlačítko Zapnout/
vypnout“ na stránce 10.

„Play“

Značí, že je přehrávána skladba, audio kniha nebo
podcast. Viz „Přehrávání skladeb a dalších zvuků“ na
stránce 37.

Zámek orientace na výšku

Značí, že obrazovka zařízení iPod touch je uzamčená
v orientaci na výšku. Viz „Zobrazení na výšku nebo na
šířku“ na stránce 21.

Budík

Značí, že je nastavený budík. Viz „Nastavení budíků“ na
stránce 94.

Polohové služby

Značí, že některá aplikace používá polohové služby. Viz
„Polohové služby“ na stránce 109.

Bluetooth*

Modrá nebo bílá ikona: Bluetooth je zapnutý a je
spárováno zařízení Bluetooth, například náhlavní
souprava.

Šedá ikona: Rozhraní Bluetooth je zapnuto a

spárováno se zařízením, ale zařízení je mimo dosah nebo
je vypnuto.

Žádná ikona: Rozhraní Bluetooth je vypnuto

nebo není spárováno. Viz „Zařízení Bluetooth“ na
stránce 32.

Baterie zařízení Bluetooth

Zobrazuje úroveň nabití baterie v podporovaném
spárovaném zařízení Bluetooth.

Baterie

Značí úroveň baterie nebo stav nabíjení. Viz „Nabíjení
baterie“ na stránce 33.

* Použití některých typů příslušenství se zařízením iPod touch může ovlivnit výkon
bezdrátového připojení.

12

Kapitola 1

iPod touch jedním pohledem